#inteerkvinna

Jag är inte er kvinna. Jag vill inte ha erat beskydd och jag vill inte vara erat svepskäl. Det är er jag är rädd för och ingen annan. Äckliga människor som tar sig tolkningsföreträde och rätt att opovocerat slå medmänniskor. Ni är inte mina beskyddare, ni är dom som kränker mitt land och tar död på min tro på mänskligheten. Det är er jag vill skydda mig själv och mina barn från, rasister, nazister, våldsutövare… Jag är inteerkvinma och ni tar er inte rätten att utnyttja kvinnors utsatthet för att rättfärdiga eran organiserade terrorism!! Hör ni det??  

Jag är min egen och så länge jag kan minnas så har min rätt till min egen kropp kränkts av vita pojkar och män. Så nej tack till att bli eran fana nu liksom!! Äckligt är vad det är!!